User:ES Egor

From Wiki de Vega
Revision as of 07:11, 11 April 2014 by ES Egor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
     /\       /\        MM    MM  IIIIIII  AAA   U  U
     / \      / \       M M   M M   I   A  A  U  U
    / /\ \     / /\ \       M M  M M   I   A   A  U  U
    / /__\ \________/ /__\ \      M  M M  M   I   AAAAAAA  U  U
   |            |      M  M  M  IIIIIII A   A  UUUU
   |            |
   |   0      0   |
   \      ___     /
    |     \_/     |
    \           /
    |          |
    \     ___    /             
     \         /
     \________________/
       |    |
       /     \
      /      \
      |       |
      |       |
      |       |
      |  |   |  |